Exercicis vocals i classes de solfeig

SESSIONS DE TÈCNICA VOCAL (ANNA GUASCH)

Contactar amb Anna Guasch per programar sessions individuals o en grup.

 

Exercicis vocals i classes de solfeig

EXERCICIS D’ESCALFAMENT DE LA VEU (elaborat per Paula Sánchez-Valverde)

 

CLASSES DE SOLFEIG:

Possibilitat de programar sessions individuals i en grup.

Contactar amb M. Àngels Prats per programar.

LLIBRE 1 – PÀG. 1-10

LLIBRE 1 – PÀG. 11-20

LLIBRE 1 – PÀG. 21-31

LLIBRE 1 – PÀG. 32-42

LLIBRE 1 – PÀG. 43-54

LLIBRE 1 – PÀG. 55-68

LLIBRE 1 – PÀG. 69-81

LLIBRE 1 – PÀG. 82-87

LLIBRE 1 – PÀG. 88-100

LLIBRE 1 – PÀG. 101-109