Espai del cantaire

Informació individualitzada de cada cantaire:

EL CÒMPUT DE PUNTS PER DECIDIR PARTICIPACIÓ A CONCERTS QUEDA DESHABILITAT FINS A NOVA ORDRE

 

Francesc Ruiz (direcció)

Anna Guasch (co-direcció, tècnica vocal i solista)

 

CANTAIRES (per ordre alfabètic de nom):

Albert Esquerdo

Albert Ruiz

Alfred Busquets

Carlos Casero

Carlos Rubio

Cristina Pellejero

Elena González

Elicia Fernández

Elisenda Sardá

Enric de Miguel

Fernando López

Gloria de Miguel

Isabel Garcerán

Jordi Figuerola

José Luis Molina

Josep Codina

Laura Avellán

Lidia Atienza

Lidia López

Marcelo Leoni

Maite Quevedo

Mª Àngels Prats

Marisa Rivera

Mayka Mayo

Mònica Calvell

Mònica Patxot

Montse Morral

Rosa López

Rosa Mª Pérez

Teresita Meaca